Tegoroczna ogólnopolska konferencja nt. wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu bydła cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Nie mogła ona odbyć się nigdzie indziej niż na Podlasiu. W Piątnicy k. Łomży 10 grudnia 2018 r. zebrali się m.in. hodowcy bydła mlecznego, doradcy żywieniowi, weterynarze, przedstawiciele mleczarni i firm paszowych, a także producenci śruty rzepakowej. 


Była to już druga edycja konferencji śrutowej organizowana przez PSPO każdego roku w różnych częściach Polski z dużym udziałem hodowców zwierząt. Frekwencja wynosząca blisko 200 osób świadczy o dużym zainteresowaniu tematem zastosowania śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt. Tegoroczna edycja poświęcona była żywieniu bydła mlecznego, a dyskutowano pod hasłem „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka”.

Konferencję otworzyli organizatorzy – Tadeusz Markowski – p.o. dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Juliusz Młodecki – Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Mariusz Szeliga – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Mariusz Szeliga, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

Wydarzenie prowadził redaktor naczelny TopAgrar Polska – Karol Bujoczek. Marek Szczygielski reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w krótkim wstępie do konferencji, przedstawił różne alternatywy dla stosowania genetycznie modyfikowanych pasz sojowych, podkreślając jednak rolę śruty rzepakowej, która jest podstawowym źródłem białka non GMO w naszym kraju. Doskonałe wystąpienie nt. możliwości wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu krów mlecznych wygłosił uznany ekspert w tym obszarze prof. Zygmunt Maciej Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Profesor przytoczył wiele merytorycznych argumentów, dlaczego śruta rzepakowa z powodzeniem może i powinna zastąpić śrutę sojową w żywieniu bydła. Drugim prelegentem był niezwykle ceniony przez hodowców dr inż. Zbigniew Lach z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny. Poruszył jakże istotną kwestię ekonomicznych aspektów stosowania nie tylko śruty rzepakowej, ale wielu kwestii w prowadzeniu stada, na które hodowcy powinni zwrócić uwagę, by móc osiągać satysfakcjonujące korzyści finansowe. Dziś eksportujemy tańszą śrutę rzepakową a importujemy droższą sojową, co do której mamy obecnie tak wiele wątpliwości - mówił. Co więcej, w przypadku bydła mlecznego możliwe jest całkowite zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej niemodyfikowaną genetycznie, produkowaną lokalnie śrutą rzepakową, a możliwe dawki wynoszą nawet 5-5,5 kg na dobę. Eksperci przytaczali przykłady takiego zastępowania surowców w Niemczech czy Szwecji z bardzo dobrym skutkiem.

 

Karol Bujoczek i prof. Zygmunt M. Kowalski

 

dr inż. Zbigniew Lach

Daniel Dojlidko z Polskiej Izby Mleka podzielił się z uczestnikami informacjami na temat certyfikacji wyrobów mleczarskich wyprodukowanych bez udziału GMO wobec aktualnego stanu prawnego. Z kolei Adam Zaleski, Dyrektor Generalny DeHeus Polska Sp. z o.o. przedstawił zagadnienie na temat bilansu białka paszowego w Polsce, podkreślił on, że o stosowaniu śruty rzepakowej powinna decydować ekonomia i że na jej korzyść przemawia więcej plusów niż minusów. Prezentację tę uzupełnił Wiesław Płecki, kierownik produktów dla bydła DeHeus Polska Sp. z o.o. mówiąc o możliwościach zwiększania udziału śruty rzepakowej w żywieniu bydła.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata ekspercka z udziałem wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Radosława Stasiuka, Tadeusza Kruszewskiego kierownika Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Juliusza Młodeckiego, Adama Zaleskiego Dyrektora Generalnego DeHeus Polska Sp. z o.o. oraz wiceprezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Krzysztofa Banacha. W trakcie debaty podsumowano liczne zalety stosowania śruty rzepakowej w żywieniu bydła zarówno pod względem zdrowotnym jak i ekonomicznym. Zmianie nawyków sprzyja dodatkowo obecna moda wśród konsumentów na produkty mleczne oznakowane jako non GMO oraz niepewność co do dalszych losów ustawy o paszach. Wszyscy paneliści zgodzili się co do konieczności promocji polskiego źródła białka jakim jest śruta rzepakowa i konieczności edukacji oraz uświadamiania producentów bydła o jej korzystnych właściwościach obalając funkcjonujące powszechnie mity.

Od lewej: Radosław Stasiuk PSPO, Juliusz Młodecki KZPRiRB, Tadeusz Kruszewski PODR, Adam Zaleski DeHeus, Krzysztof Banach PFHBiPM

Konferencja cieszyła się również zainteresowaniem mediów, obecni byli przedstawiciele wydawnictw TopAgrar, Farmer.pl, AgroNews, Hoduj z głową bydło, które objęły wydarzenie patronatem medialnym a także TVP3 Białystok. Relacje z konferencji w mediach:

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-bydlo/poekstrakcyjna-sruta-rzepakowa-w-zywieniu-bydla/

http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/czy-sruta-poekstrakcyjna-rzepakowa-zastapi-importowana-soje,82679.html

https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo/bydlo-mleczne-powinno-byc-zywione-sruta-rzepakowa,1068.html

Swoje stoiska na konferencji zorganizowały też firmy Blattin Polska, FarmTrade, Top Agrar oraz Agrolok.

Do zobaczenia za rok!

 

 

 

ORGANIZATORZY:

    

 

PATRONAT HONOROWY:

   

 

PATRONAT BRANŻOWY:

       

PATRONAT MEDIALNY:

              

SPONSORZY:

   

 

 

 

zdjęcia: PSPO, Top Agrar Polska