13 czerwca 2024 r. w Budapeszcie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków FEDIOL, podczas którego zatwierdzono m.in. zmiany w strategicznym programie działań na lata 2023-2025, jak również zmiany w Zarządzie organizacji.  Funkcję Prezesa FEDIOL objął Christophe Beaunoir reprezentujący francuski Saipol, z kolei Prezes PSPO Mariusz Szeliga odnowił swój mandat do reprezentowania przez kolejne 2 lata na forum Zarządu firm członkowskich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

 


Tradycyjnie Walnemu Zebraniu FEDIOL towarzyszyła konferencja branżowa z udziałem lokalnych gości i ekspertów, jaka odbyła się kolejnego dnia tj. 14 czerwca. Podczas tego wydarzenia, które w tym roku skoncentrowane było na kwestiach naukowych mających pomóc w sprostaniu wyzwaniom stojącym przed unijnym łańcuchem dostaw roślin oleisto-białkowych, również nie zabrakło polskiego akcentu w postaci wystąpienia dr Joanny Wolko, Kierownika Zakładu Roślin Oleistych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytut Badawczego na temat możliwości rozwoju odmianowego wynikającego z potencjalnego zastosowania nowych technik genomowych. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali konieczność uruchomienia wszelkich narzędzi, w tym właśnie doskonalenia odmianowego, ukierunkowanych na utrzymanie produktywności europejskiego rolnictwa w kontekście prognozowanych zmian klimatycznych, wśród których największe zagrożenie stanowi podnoszenie temperatury wydłużające okresy niedoborów wody w tracie sezonu wegetacyjnego.