Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych (osoby fizyczne), członków wspierających i członków honorowych. Zasady członkostwa określa statut Stowarzyszenia.


CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY CZŁONKOWIE HONOROWI WARUNKI WSTĄPIENIA