Stowarzyszenie
O stowarzyszeniu Członkowie Władze i Biuro Finansowanie Statut Inicjatywy Publikacje Współpraca Napisali o nas Sondaże Reklama Kontakt
Zakłady tłuszczowe

więcej... »
Serwis prasowy
Stanowiska i komunikaty Fotogaleria Logo Kontakt

Jesteśmy członkiem:

Fediol

 
Aktualności
2018-05-30    Oil Express nr 79(II), 30 maja 2018
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Oil Express
więcej »
2018-04-26    Najnowszy numer Oil Express już do pobrania
Zobacz co nowego w branży w najnowszym wydaniu Oil Express
więcej »
2018-04-18    Komunikat prasowy: Koalicja Na Rzecz Biopaliw przekształciła się w Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych!
Funkcjonujące dotychczas pod szyldem Koalicji Na Rzecz Biopaliw porozumienie organizacji branżowych, w skład którego wchodzi Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Związek Gorzelni Polskich, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw oraz Krajowa Izba Biopaliw będzie od teraz kontynuować swoją działalność jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych.
więcej »
2018-03-28    Oil Express nr 77 (II) - 28 marca 2018 r.
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Oil Express
więcej »
2018-03-09    Komunikat prasowy PSPO: wyprodukowaliśmy niemal 1,5 mln ton pasz rzepakowych w 2017 roku!
Przerób nasion rzepaku w 2017 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju wynoszący 2,56 mln ton miał bezpośrednie przełożenie na podaż pasz rzepakowych, których łącznie zakłady zrzeszone w PSPO wyprodukowały w tym okresie 1,46 mln ton. Zdecydowaną większość z tego stanowiła poekstrakcyjna śruta rzepakowa tj. 1 431 tys. ton, zaś pozostałe 29 tys. ton stanowił makuch. Dane te w sposób jednoznaczny pokazują, że rzepak to nie tylko olej, ale również cenne źródło białka paszowego, a z perspektywy wolumenu i idących za nim faktycznych możliwości częściowego zastąpienia importu stanowi wręcz kluczowy element budowania bezpieczeństwa paszowego kraju.
więcej »
2018-03-06    Agrolok Sp z o.o. nowym członkiem PSPO!
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu 6 marca br. w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia przyjęta została firma Agrolok Sp. z o.o. z siedzibą w Gulubiu – Dobrzyniu.
więcej »
2018-02-27    Oil Express nr 76(II), 27 stycznia 2018
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 76(II) z dnia 27 lutego 2018 r.
więcej »
2018-02-05    Komunikat prasowy PSPO - przerób rzepaku w 2017 roku
Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły w 2017 roku łącznie 2,564 mln ton nasion rzepaku, co jest drugim wynikiem w historii organizacji. Podkreślić również należy bardzo niewielką różnicę w stosunku do rekordowego pod tym względem 2015 roku, kiedy to Członkowie PSPO przerobili 2,6 mln ton tego surowca przy znacznie wyższych wówczas zbiorach rzepaku w Polsce. Wskazuje to, że zdecydowana większość zebranych nasion została zakupiona przez krajowe tłocznie potwierdzając po raz kolejny duże znaczenie branży olejarskiej dla krajowego rolnictwa i opłacalności uprawy rzepaku.
więcej »
2018-02-02    Oil Express nr 75(II), 30 stycznia 2018
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 75 (II) z dnia 30 stycznia 2018 r.
więcej »
2017-12-19    Komunikat prasowy Koalicji na Rzecz Biopaliw - grudzień 2017
Koalicja Na Rzecz Biopaliw: Rada UE przestawiła swoim stanowiskiem w sprawie REDII na nowe tory debatę dotyczącą przyszłości sektora biopaliw w Unii Europejskiej w perspektywie do 2030 roku wskazując wprost na ich istotną rolę w procesie dywersyfikacji energetycznej transportu.
więcej »
2017-11-30    Podsumowanie konferencji śrutowej w Przysieku
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z relacją z I ogólnopolskiej konferencji śrutowej pt. "Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej", która odbyła się w dniu 28 listopada 2017 r. w Przysieku.
więcej »
2017-11-14    Zaproszenie na konferencję śrutową!
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wraz z Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych mają zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską konferencję na temat śruty rzepakowej pt. "Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w produkcji mleka, bydła mięsnego i trzody chlewnej", która obędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w Przysieku.
więcej »
2017-10-24    Komunikat prasowy Koalicji na Rzecz Biopaliw
W dalszych pracach nad projektem dyrektywy REDII Parlament Europejski powinien pójść kierunkiem wyznaczonym sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3 października 2017 r. w Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt sprawozdania dotyczącego projektu nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII)
więcej »
2017-09-14    50% redukcja emisji GHG od 1 stycznia 2018 r.
KZR INiG przypomina, że 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie wymóg 50% redukcji emisji GHG dla biokomponentów, względem odpowiednika kopalnego. W praktyce oznacza to, że od tej daty do krajowego NCW, a tym samym na rynku, będą uznawane tylko biokomponenty spełniające ten wymóg. W wielu przypadkach (np. biodiesel z rzepaku) nie będzie możliwe stosowanie standardowych wartości emisji GHG , a jedynie wartości rzeczywistych.
więcej »
2017-08-10    Komunikat w sprawie jakości rzepaku
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) reprezentujące prawie 90% krajowych mocy przerobowych nasion rzepaku, mając na uwadze informacje od zrzeszonych tłoczni skupujących obecnie rzepak od rolników, zwraca uwagę na nasilające się problemy z jakością nasion.

Wynikają one w głównej mierze z przedłużonych w czasie, w stosunku do najbardziej właściwego dla rzepaku, terminu zbioru spowodowanego niekorzystnymi warunkami pogodowymi w lipcu oraz związanej w szczególności z intensywnymi opadami w tym czasie zwiększonej wilgotności surowca przy jednocześnie utrzymującej się wysokiej temperaturze powietrza. Spowodowało to intensyfikację
w stosunku do normalnego przebiegu żniw zjawiska porastania rzepaku w łuszczynach związanego ze wzbudzeniem nasion do kiełkowania, jak również zwiększenie prawdopodobieństwa porażenia pleśnią. Zjawiska te są najbardziej widoczne w Polsce północnej.

więcej »
2017-08-08    Pszczoły ważne dla producentów rzepaku nie tylko w Wielki Dzień Pszczół
Producenci rzepaku w Polsce wysiali w tym roku około 4 tys. paczek mieszanki nasion roślin nektaro- i pyłkodajnych. Jest to kolejne działanie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych mające na celu ochronę pszczół oraz przypomnienie rolnikom o bezpiecznym wykonywaniu zabiegów ochrony roślin.
„Rzepak potrzebuje pszczół, ale i pszczoły rzepaku. Pamiętając o tej symbiozie, w ostatnich latach zintensyfikowaliśmy nasze działania w zakresie bezpieczeństwa pszczół” – wyjaśnia Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
więcej »
2017-08-03    Komunikat prasowy PSPO - produkcja śruty w I półroczu 2017
Przerób nasion rzepaku w I połowie 2017 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju na poziomie 1,14 mln ton znalazł swoje odbicie nie tylko w produkcji samego oleju, ale umożliwił podaż rynkową przez członków PSPO ponad 650 tys. ton cennych wysokobiałkowych komponentów paszowych w postaci 640 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 12 tys. ton makuchu. Liczby te pokazują, że rzepak to nie tylko surowiec dostarczający najlepszy pod względem cech prozdrowotnych olej roślinny, ale stanowi jednocześnie cenne źródło białka paszowego, które w większości wciąż pozyskujemy z importu.
więcej »
2017-07-19    Komunikat prasowy PSPO - przerób w I półroczu 2017
W I połowie 2017 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie prawie 1,14 mln ton nasion rzepaku, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Tym samym zanotowany w tym zakresie progres, który wyniósł ok. 40 tys. ton wskazuje, że branża odrabia starty w wolumenie przerobowym zanotowane w 2016 roku, które wynikały wprost ze znacznie słabszych, bo na poziomie ok. 2,3 mln ton, zbiorów nasion rzepaku w Polsce. Z kolei w ujęciu sezonowym 2016/2017 członkowie PSPO zagospodarowali łącznie prawie 2,5 mln ton, co wskazuje na podniesienie tej wartości w stosunku do poprzedniego sezonu 2015/2016 już o 80 tys. ton. Dane te wskazują wprost na wzrost znaczenia dla krajowego rolnictwa lokalnie funkcjonującego w Polsce przemysłu olejarskiego.
więcej »
2017-06-30    RANKING ODMIAN REZPAKU 2017
Ranking Odmian Rzepaku 2017
Kolejny rok z rzędu PSPO wydało Ranking Odmian Rzepaku, a jego dystrybucję wśród rolników prowadzą zakłady tłuszczowe będące członkami PSPO.
więcej »
2017-05-19    Rzepakowo mi!
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym w ramach kampanii "Pokochaj olej rzepakowy".
więcej »
2017-05-14    Seminarium Koalicji na Rzecz Biopaliw w Brukseli
9 maja Koalicją Na Rzecz Biopaliw wraz z Posłem Jarosławem Kalinowskim z zorganizowała w Parlamencie Europejskim spotkanie dotyczące przyszłości biopaliw transportowych w Polsce i w Europie. Inicjatywą do zorganizowania seminarium była propozycja nowelizacji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (tzw. RED II - revised / newRenewable Energy Directive), w której Komisja Europejska zakłada m.in. zmiany limitów wykorzystania biopaliw pierwszej i drugiej generacji.
więcej »
2017-05-14    Komunikat prasowy KZPRiRB -Rolnicy, politycy i … pszczoły zakładnikami Greenpeace
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych czeka już aż 81 dni na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopuszczenia zapraw z grupy neonikotynoidów do ochrony rzepaku ozimego w Polsce na 120 dni. Zgody takie w tym roku wydały już dla kilku upraw, m.in. rzepaku, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Węgry i Bułgaria.
więcej »
2017-05-13    Rzepakowa dycha
Zachęcamy do udziału w biegu na 10 km pt. "Rzepakowa dycha" w gminie Męcinka. PSPO objęło bieg patronatem.
więcej »
2017-04-13    Świąteczne życzenia od PSPO
>>>
więcej »
2017-01-20    Oil Express nr 65 (II), 20 stycznia 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 65 (II) z dnia 20 stycznia 2017 r.
więcej »
2016-09-30    Koalicja na Rzecz Biopaliw: projekt nowelizacji ustawy biopaliwowej to zamach na rolnictwo!
20 września 2016 r. Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne zapowiadanego już wcześniej projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, której głównym celem miało być wdrożenie do prawodawstwa krajowego nowej dyrektywy 2015/1513, a tym samym dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych. Tymczasem regulacja zaproponowana w zaprezentowanym przez resort energii kształcie nie może zostać oceniona przez branżę inaczej niż jako zamach na polskie rolnictwo i cały łańcuch wytwórczy biokomponentów w Polsce znany w dotychczasowym jego kształcie funkcjonowania. Dlatego Koalicja Na Rzecz Biopaliw postuluje o taką konstrukcję omawianych przepisów, która umożliwi utrzymanie odpowiedniej tj. na co najmniej obecnym poziomie rzeczywistej przestrzeni rynkowej dla biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych z surowców rolnych stanowiących o faktycznych, a nie teoretycznych, możliwościach Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw paliw ciekłych zużywanych w transporcie.
więcej »
2016-08-11    Koalicja Na Rzecz Biopaliw: biopaliwa odgrywają ważną rolą w stabilizacji i likwidacji dysparytetu dochodów rolniczych.
10 sierpnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Koalicji Na Rzecz Biopaliw skupiającej organizacje branżowe reprezentujące wszystkie etapy łańcucha wytwórczego biokomponentów w Polsce. W związku z zapowiadaną przez Ministerstwo Energii nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych mającą na celu wdrożenie do prawodawstwa krajowego nowych przepisów europejskich zmieniających ścieżkę dojścia do celu 10% energii odnawialnej w transporcie w 2020 roku, Koalicja Na Rzecz Biopaliw podkreśla pozytywną rolę sektora dla stabilizacji sytuacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich wskazując jednocześnie na konieczność wspierania branży biopaliw odpowiednimi rozwiązanymi prawnymi wobec nowych wyzwań rynkowych i środowiskowych.
więcej »
2016-08-08    Pszczelarze i plantatorzy rzepaku wspólnie z okazji z okazji Wielkiego Dnia Pszczół
Pszczelarze i plantatorzy rzepaku podkreślają z okazji Wielkiego Dnia Pszczół: kluczem do wspólnego sukcesu jest skuteczna ochrona roślin bezpieczna dla owadów zapylających.
29 lipca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie doszło do spotkania reprezentacji środowiska pszczelarskiego i plantatorów rzepaku w sprawie skutecznej ochrony upraw roślin oleistych bezpiecznej dla pszczół.
więcej »
2016-08-01    Komunikat prasowy PSPO - przerób w I półroczu 2016
W pierwszej połowie 2016 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie prawie 1,1 mln ton nasion rzepaku, czyli dokładnie tyle ile w okresie styczeń-czerwiec 2014 roku. Z perspektywy analogicznego okresu w roku 2015 nastąpił z kolei 17% spadek przerobu, co związane jest w szczególności z rekordowymi zbiorami rzepaku, jakie miały miejsce w Polsce w 2014 roku i obniżeniem tej wartości do 2,85 mln ton* w roku ubiegłym. Wyjątkowo udane żniwa sprzed 2 lat umożliwiły w sezonie 2014/2015 członkom PSPO przerób nasion na rekordowym dotychczas poziomie prawie 2,58 mln ton. Z kolei w sezonie 2015/2016 zrzeszone w Stowarzyszeniu fabryki przerobiły z kolei łącznie 2,42 mln ton rzepaku zagospodarowując w ten sposób zdecydowaną większość surowca krajowego.
więcej »
2016-06-09    Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich- konferencja w MRiRW
O krajowym białku, głównie roślinnym mówi się w Polsce od dobrych kilku lat. Jednym z powodów wywołania dyskusji jest ustawa o paszach, która wprowadza zakaz stosowania produktów GMO w komponentach produktów do żywienia zwierząt. Innym powodem jest kolosalny wzrost importu śruty sojowej do około 2,5 mln ton. Wielki popyt na soję wywołał także wzrost cen na ten surowiec - chwilami cena osiągała poziom 2,4-2,5 tys. zł/t. Powszechne wykorzystanie importowanej śruty, to jednocześnie uzależnienie od dostawców i ryzyko zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Tematy te poruszano podczas konferencji pt. Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich.
Program popularyzacji krajowego białka w paszach (nie tylko roślin bobowatych = strączkowych, ale także np. poekstrakcyjnej śruty rzepakowej) kuleje. Jedynym widocznym przejawem jest wzrost powierzchni uprawy strączkowych. Czy pociągnęło to za sobą wykorzystanie krajowego białka z pól w paszach?
więcej »
2016-06-07    XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.”POSTĘPY W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH”
W dniach 6-8 czerwca br. w Gniewie odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.”POSTĘPY W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH” , której głównym organizatorem był Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu w Warszawie, a współorganizatorami: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Fundacja Techniki Polskiej – OPP.
więcej »
2016-06-02    Międzynarodowy Dzień Rzepaku - Minikowo 2 czerwca
W pierwszych dniach czerwca przedstawiciele biura, a także przedstawiciele niektórych z członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju wzięli udział w spotkaniu poświęconym uprawie rzepaku ozimego. W Minikowie w dniu 2 czerwca br. odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku, którego organizatorami byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
więcej »
2016-05-18    Bieg "Rzepakowa Dycha" w gminie Męcinka
Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu, integracja mieszkańców oraz promocja Gminy Męcinka to cele I Biegu Gminy Męcinka „Rzepakowa Dycha", który odbył się 22 maja br. w Chełmcu. Szczytną ideę organizacji biegu wsparło również Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju W biegu wystartowało 103 zawodników, którzy przemierzali 10 – kilometrową trasę wiodącą pomiędzy kwitnącymi rzepakami oraz lasem na górze Górzec. „Impreza ta to efekt nawiązanego partnerstwa pomiędzy Gminą Męcinka oraz Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą z Jeleniej Góry oraz współpracy sołtysa, rady sołeckiej i radnego Chełmca, pracowników Urzędu Gminy Męcinka a także szkół naszej gminy, OSP Męcinka, OSP Pomocne, OSP Małuszów i OSP Przybyłowice” – mówi wójt Mirosław Brzozowski.
więcej »
2016-05-11    Komunikat Koalicji na Rzecz Biopaliw ws. opublikowanego przez Ministerstwo Finansów listu ostrzegawczego
9 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów, działając w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, opublikowało na swoich stronach internetowych otwarty list ostrzegawczy w sprawie procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie olejem rzepakowym.
więcej »
2016-04-28    Glifosat: tylko na 7 lat i tylko do profesjonalnego użytku
W związku z obawami dotyczącymi rakotwórczego działania i wpływu na układ hormonalny glifosatu - herbicydu używanego, w rolnictwie, leśnictwie oraz ogrodnictwie, Komisja Europejska, powinna odnowić jego autoryzacje rynkową jedynie na 7 lat i tylko do profesjonalnego użytku uznał Parlament w głosowaniu, w środę. Posłowie wzywają do niezależnego przeglądu i publikacji wszystkich badań naukowych, z których korzystał Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oceniając działanie glifosatu.
więcej »
2016-04-27    W kwitnącym rzepaku - konkurs
Kampania „Pokochaj olej rzepakowy” zorganizowała na swoim facebooku konkurs fotograficzny pt. #RzepakoweLove”. Do wygrania aż 10 aparatów fotograficznych oraz 10 cyfrowych ramek fotograficznych! Proste zasady: zrób zdjęcie sobie lub znajomej osobie - koniecznie na tle rzepakowego pola

Zdjęcie należy wstawić pod konkursowym postem na Facebooku jako komentarz!

Konkurs trwa od 25.04.2016 do 20.05.2016!
więcej »
2016-04-27    Holenderskie zalecenia żuwieniowe
Holenderskie Wytyczne Żywieniowe(1) opublikowane m.in. na początku kwietnia br. w European Journal of Clinical Nutrition (2), rekomendują, aby zwiększyć w diecie udział produktów roślinnych.
Nie tylko pomagają one obniżyć ryzyko chorób układu krążenia, ale są także korzystne dla środowiska.
więcej »
2016-04-26    List otwarty Krajowego Zrzeszenia Producentów Oleju do Ministra Jurgiela
Prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Juliusz Młodecki wystosował do Ministra rolnictwa i rozwoju Wsi- Krzysztofa Krzysztofa Jurgiela list otwarty z apelemo udzielenie zgody na czasowe stosowanie zapraw neonikotynoidowych do ochrony rzepaku ozimego w Polsce w sezonie 2016/2017.
więcej »
2016-04-20    XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa POSTĘPY W TECHNOLOGII TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH
Konferencja organizowana przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego,Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ, a także Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
więcej »
2016-04-15    Ogłaszamy konkurs dla blogerów kulinarnych
OTO KOLEJNA SZANSA, BY WYGRAĆ KULTOWY SPRZĘT KUCHENNY! WYSTARCZY, ŻE PROWADZISZ BLOGA KULINARNEGO I PRZYŚLESZ NAM PRZEPIS NA WIOSENNE DANIE Z OLEJEM RZEPAKOWYM!
więcej »
2016-04-11    Konkurs dla konsumentów z olejem rzepakowym
Zapraszamy do udziału w konkursie #jestemfit dodaję rzepakowy do sałatek
więcej »
2016-03-30    Akademia Unimerchants pod patronatem PSPO
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zostało patronem Akademia UniMerchants, która odbędzie się w dniach 31 maja- 1 czerwca. Jest to cykl wykładów i warsztatów, skierowanych do firm działających na rynku zbożowym.
więcej »
2016-03-25    Spotkanie Koalicji Na Rzecz Biopaliw z ministrami energii i rolnictwa
15 marca br. odbyło się wspólne spotkanie Koalicji Na Rzecz Biopaliw z Wiceministrem Energii Andrzejem Piotrowskim oraz Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim. Koalicję reprezentowali liczni przedstawiciele producentów rolnych skupionych w Krajowym Związku Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, a także Krajowej Rady Izb Rolniczych.
więcej »
2016-03-25    Rozwiązania problemów branży olejarskiej nie powinniśmy szukać w działaniach doraźnych
- Planowanie produkcji, jej dystrybucja, promocja i rozwój wymagają ponoszenia dodatkowych nakładów, a te będą miały racjonalne uzasadnienie tylko wtedy kiedy będziemy mieć pewność, że za kilka lat te idee się nie zdyskredytują - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
więcej »
2016-03-23    Domowy majonez – na święta!
Prawdziwy, domowy majonez ma niepowtarzalny smak i zapach. Idealnie nadaje się na świąteczny stół, bez którego wielkanocne śniadanie nie może się udać. Obecnie to bardzo łatwo dostępny produkt, który znajdziemy w każdym sklepie. Jednak ten najsmaczniejszy można zrobić samemu idąc tropem naszych babć, które po doborze odpowiednich składników, własnoręcznie ubijały ten pyszny sos.

Majonez w ponad 70% składa się z tłuszczu. Dlatego istotne jest, jaki tłuszcz wybierzemy. Idealny do przygotowania majonezu jest olej rzepakowy.
więcej »
2016-03-17    Naleśnikowe mistrzostwa rozstrzygnięte – relacja z finału konkursu dla blogerów
Blogerzy kulinarni zmagali się w naleśnikowych mistrzostwach w ramach finału konkursu „Pokochaj olej rzepakowy na Walentynki…i nie tylko”. Rozstrzygnięcie akcji miało miejsce 17 marca br. w Food Lab Studio w Warszawie. Wzięli w niej udział laureaci pierwszego etapu konkursu. Zmagania miały charakter podobny do telewizyjnych programów kulinarnych. Całe spotkanie poprowadził, a także wspierał blogerów w przygotowywaniu potraw znany szef kuchni – Grzegorz Łapanowski.
więcej »
2016-03-15    Oil Express nr 53-II, 14 marca 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 53(II) z dnia 14 marca 2016 r.
więcej »
2016-03-11    Nowa odsłona strony www.pokochajolejrzepakowy.eu
Zapraszamy na nową stronę kampanii "Pokochaj olej rzepakowy" www.pokochajolejrzepakowy.eu
więcej »
2016-02-23    FOOD AUTOMATION – KONFERENCJA BRANŻY SPOŻYWCZEJ
W dniach 17-18 marca br. w Ciechocinku odbędzie się konferencja dedykowana branży spożywczej. Tematem przewodnim spotkania ekspertów będzie innowacyjna produkcja w branży spożywczej.
więcej »
2016-02-22    Wzrost produkcji śruty poekstrakcyjnej rzepakowej - komunikat PSPO
Zwiększony w 2015 roku do 2,6 mln ton nasion przerób rzepaku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach miał swoje bezpośrednie odbicie we wzroście produkcji śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, której produkcja wyniosła łącznie 1 419 tys. ton. Krajowa podaż śruty rzepakowej rośnie systematycznie już od kilku lat. W porównaniu do 2014 roku wielkość ta wzrosła o ok. 9%, kiedy to zakłady tłuszczowe skupione w PSPO wytworzyły 1,3 mln ton, zaś w porównaniu do 2013 roku progres ten wynosi już prawie 17%.
więcej »
2016-02-22    Oil Express nr 52 (II), 22 lutego 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 52(II) z dnia 22 lutego 2016 r.
więcej »
2016-02-04    KOMUNIKAT PRASOWY- PRZERÓB NASION RZEPAKU W 2015
W 2015 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie 2,6 mln ton nasion rzepaku, czyli więcej o 8 % niż w 2014 roku i o 15% w porównaniu do roku 2013. Znaczenie tej części przemysłu rolno-spożywczego rośnie więc systematycznie w ostatnim czasie z każdym rokiem wychodząc naprzeciw rolnictwu, które także odnotowało istotny progres w uprawie tej rośliny oleistej Polsce.
więcej »
2015-12-10    EFSA uznaje, że jest mało prawdopodobne by glifostat był rakotwóroczy
Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie jest prawdopodobne, by glifosat - organiczny związek chemiczny wchodzący w skład niektórych herbicydów - powodował raka.
Niemniej jednak EFSA zaproponowała w czwartek limity dotyczące bezpiecznych dla człowieka dawek glifosatu, szeroko stosowanego w rolnictwie.
więcej »
2015-10-26    Oil Express nr 45 (II) z dnia 26 października 2015
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 45(II) z dnia 26 października 2015 r.
więcej »
2015-10-12    Oil Express nr 44-II, 12 października 2015 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 43(II) z dnia 12 października 2015 r.
więcej »
2015-10-01    Miej więcej oleju w głowie
Zapraszamy na Facebooka prowadzonego w ramach kampanii „Pokochaj olej rzepakowy”. Codziennie nowe ciekawostki o oleju rzepakowym w przyjaznej szacie graficznej, a także sezonowe przepisy z wykorzystaniem oleju.
więcej »
2015-09-30    Oil Express nr 43(II), 29 września 2015 r
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 43(II) z dnia 29 września 2015 r.
więcej »
2015-09-30    PSPO członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej RP
Uprzejmie informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wstąpiło w szeregi Federacji Gospodarki
Żywnościowej Rzeczpospolitej Polskiej.
więcej »
2015-09-14    Oil Express nr 42-II, 14 września 2015 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 42(II) z dnia 14 września 2015 r.
więcej »
2015-08-28    Oil Express nr 41(II), 31 sierpnia 2015 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 41(II) z dnia 31 sierpnia 2015 r.
więcej »
2015-08-17    Oil Express nr 40(II), 17 sierpnia 2015 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 40(II) z dnia 17 sierpnia 2015 r.
więcej »
2015-08-13    PSPO wystąpiło w sprawie ograniczenie dostaw energii
W związku z decyzją Polskich Sieci Elektroenergetycznych dotyczącą ograniczenia dostaw energii dla największych jej przemysłowych odbiorców , Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wystosowało pismo do Ministra Gospodarki- Janusza Piechocińskiego, przekazane również do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym wyraiło opinie, że redukcja dostaw energii powinna być selektywna i powinna dotyczyć tylko tych branż w gospodarce, które nie wpływają bezpośrednio na dostarczenie żywności dla konsumentów.
więcej »
2015-08-11    KOMUNIKAT PRASOWY WS PSZCZÓŁ
W związku z ostatnią publikacją przez Greenpeace raportu, w którym stwierdza się, że uprawy rzepaku w Polsce są trujące dla pszczół, Koalicja Na Rzecz Biopaliw pragnie podkreślić pozytywną rolę rolnictwa w ochronie i zachowaniu bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz wskazać na coraz lepszą kondycję rodzin pszczelich w Polsce, co potwierdzają m.in. szczegółowe raporty Instytutu Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach dotyczące sytuacji krajowego sektora pszczelarskiego.
więcej »
2015-08-06    KOMUNIKAT PRASOWY - KOALICJA NA RZECZ BIOPALIW
Koalicja Na Rzecz Biopaliw: zagraniczni dostawy bioetanolu do Polski powinni rozliczać się z akcyzy za ubytki zgodnie z krajowymi zasadami
więcej »
2015-08-03    Konferencja Krajowej Izby Biopaliw już po raz czwarty na RENEXPO Poland
W tym roku głównym tematem konferencji bedą biopaliwa transportowe oraz warunkowania prawne i praktyczne sektora biopaliw w Polsce. Celem organizacji konferencji jest promocja wykorzystania krajowego potencjału biomasy pochodzenia rolniczego w produkcji odnawialnych paliw transportowych.
więcej »
2015-08-03    Oil Express nr 39 (II) z dnia 3 sierpnia 2015
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 39-II z dnia 3 sierpnia 2015 r.
więcej »
2015-07-24    Przerób nasion rzepaku w pierwszym półroczu 2015 - dane PSPO
Z danych zebranych od członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju wynika, że w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku przerób w tłoczniach zrzeszonych w PSPO wyniósł prawie 1,3 mln ton nasion rzepaku, czyli o 16% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Taki przerób surowca pozwolił na wytworzenie:
• 562 tys ton oleju (z czego przerafinowano 206 tys. ton)
• 698 tys. ton śruty
• 16 tys. ton makuchu
więcej »
2015-07-10    Nowy Dyrektor Generalny PSPO
Informujemy, że od dnia 1 lipca br. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Nowo wybranym Dyrektorem został Adam Stępień, który równocześnie piastuje funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw. Zastąpił on wieloletniego Dyrektora Stowarzyszenia
- Lecha Kempczyńskiego, który przeszedł na emeryturę.
więcej »
2015-07-10    Oil Express nr 37-II, 7 lipiec 2015 r.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Oil Expressu nr 37-II z dnia 7 lipca 2015 r.
więcej »
2015-06-19    Podsumowanie konferencji paszowej PSPO i IZP oraz MATERIAŁY DO POBRANIA
W dniu 17 czerwca 2015 roku w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pt. „Dywersyfikacja surowców paszowych, a wzrost opłacalności produkcji zwierzęcej”, organizowana wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju i Izbę Zbożowo Paszową.
więcej »
2015-05-25    Ranking Odmian Rzepaku 2015
Kolejny rok z rzędu PSPO wydało Ranking Odmian Rzepaku, a jego dystrybucję wśród rolników prowadzą zakłady tłuszczowe będące członkami PSPO.
więcej »
2015-05-14    Będziemy realizować projekt z unijnym współfinansowaniem
Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 kwietnia 2015 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju będzie kontynuować realizację kampanii „Pokochaj olej rzepakowy”. Wyróżnienie dla PSPO jest tym większe, że jako jedyna organizacja z terenu UE i jedyna z Polski uzyskaliśmy możliwość realizacji kampanii na rynku polskim w ramach kwietniowej decyzji KE...
więcej »
2015-02-04    Przerób nasion rzepaku w 2014 roku - dane PSPO
Jak wynika z danych zebranych wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju,w ubiegłym roku przerobili oni ponad 2,4 miliona ton nasion rzepaku, czyli o 9% więcej niż w roku poprzednim.
więcej »
2015-01-29    Spotkanie Koalicji na Rzecz Biopaliw z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE
W dniu 23 stycznia odbyło się spotkanie Koalicji na Rzecz Biopaliw z Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim oraz europosłem – Czesławem Siekierskim. Na spotkaniu zostało przedstawione propozycje Koalicji dotyczące dyrektywy ILUC z perspektywy projektu rekomendacji Komisji ds. Środowiska Naturalne, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) w ramach procedur drugiego czytania projektu w Parlamencie Europejskim.
więcej »
2015-01-26    Nowa publikacja PSPO
Wychodząc naprzeciw aktualnym problemom PSPO wydało z początkiem 2015 r. broszurę informacyjną pt. „Bezpieczne magazynowanie rzepaku”.
więcej »
archiwum wiadomości »
 

Biopaliwa w europie

Rekomendacja odmian rzepaku

Traz Rzepak Teraz Olej

Oil Expres

Sonda
Jaka będzie wielkość zbioru rzepaku w obecnym sezonie?
poniżej 3 mln ton
ok. 3,2 mln ton
ok. 3,3 mln ton
powyżej 3,4 mln ton


wersja polska | english version
PSPO - Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
aktualnosci p stowarzyszenie p serwis prasowy p linki p zakłady tłuszczowe p słownik tłuszczowy p słownik rolniczy p kontakt
Logowanie dla członków:
Login:
Hasło:
Pamiętaj mnie
Przypomnienie hasła / Rejestracja
strona główna | mapa serwisu Jesteś w: Strona główna /

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności cookies.

ico zamknij

Facebook